Username:

Password:

User Admin Scrutineer

 

De toegang tot en het gebruik van deze webapplicatie is voorbehouden aan deelnemers van Dutch Dance Sports, zijnde de aangesloten dansscholen, balletscholen, sportscholen en verenigingen. Voor speciale evenementen kan toegang verleend worden aan niet-deelnemers.
In geval assistentie nodig is bij de inschrijving, neem contact op met wedstrijden@dutchdancesports.com.

Access to and use of this web application is restricted to members of Dutch Dance Sports, being the affiliated dancing-schools, ballet schools, and societies. For special events, access may be granted to non-members.
If you need assistance enrolling your teams, please contact wedstrijden@dutchdancesports.com.

 

Let op:

Voor sluitingsdatum inschrijvingen, raadpleeg de wedstrijdagenda!

For closure date of enrollment period, consult the competition schedule!

 

Wijzigingen:
Verwijderen van een danser is niet meer toegestaan als de danser een licentie heeft (lic-nr groter dan 5000) of als de danser lid is van een team. Dit laatste kan ook een team uit een vorig seizoen zijn.